Garantie


Keymax Nederland garandeert het goed functioneren van elk Thermo Transfer lint tot n jaar na de datum van aankoop.

Keymax linten worden onder strenge kwaliteitscontrole geproduceerd. Hierdoor evenaart de afdrukkwaliteit op zijn minst die van de linten van de oorspronkelijke producent (OEM).

Naar eigen keuze zal Keymax, in geval van onverhoopt onjuist functioneren, de linten gratis vervangen of de aankoopprijs restitueren.

Keymax garandeert dat de linten, indien deze conform de schriftelijke aanwijzingen van de machineproducent worden gebruikt, geen beschadigingen of abnormale slijtage aan uw thermische printer kunnen veroorzaken (voor zover de linten voor dit type printer geschikt zijn). Mocht een defect aan een Keymax lint evenwel schade veroorzaken aan uw thermische printer, dan zal Keymax de volledige reparatiekosten (echter geen vervolgschade) vergoeden, mits aan de voorwaarden is voldaan dat:

1. de gebruiker Keymax onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van aard en oorzaak van de schade,

2. de gebruiker een opgave verstrekt van de te verwachten reparatiekosten,

3. de printer-leverancier of een erkende service-organisatie schriftelijk de aard van de schade opgeeft en tevens schriftelijk bevestigt, dat de schade uitsluitend te wijten is aan de Keymax linten,

4. Keymax het recht heeft de printer door een onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken,

5. er geen Keymax kenmerken van de linten zijn verwijderd.

Wanneer aan n van bovenvermelde voorwaarden niet wordt voldaan, vervalt deze garantie. In dat geval beperken de verplichtingen van Keymax zich uitsluitend tot eerder genoemde gratis vervanging of creditering.

Deze garantie is exclusief en vervangt elke andere garantie, mondeling of schriftelijk gegeven, inclusief de garantie voor geschiktheid en gebruik bij speciale toepassingen.

Keymax Nederland
G. Heringstraat 18
1132 VP Volendam
Telefoon: 0299 650090
Fax: 0299 657676
E-mail: info@keymax.nl

 

Qmex

Laden...